منوی سایت

آگهی مزایده روغن کار کرده

به اطلاع می رساند شرکت لوله سازی ماهشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، در نظر دارد نسبت به فروش روغن کارکرده با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید: 1- روغن هیدرولیک HLP46 به مقدار حدود 000,30 لیتر. ...