منوی سایت

آزمایشگاه

شرکت لوله سازی ماهشهر دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های کشور بوده که آزمایشگاه مذکور در سال 1389 توسط شرکت اشتاینر آلمان و با نظارت شرکت سالزگیتر آلمان در محل کارخانه این شرکت تاسیس گردیده است. آزمایشگاه این شرکت، ...