منوی سایت

دامنه تولید محصول

تولید لوله های فولادی برای استفاده در سرویس های ترش و غیر ترش بصورت درز جوش طولی (LSAW) به روش JCOE از قطر 24 الی 56 اینج تا ضحامت 35/5 میلی متر و تا گرید X80 مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای جهانی و کشوری ...