منوی سایت

آگهی مزایده روغن کار کرده

category دسته بندی: اخبار و مقاله / مناقصه و مزایده category 09 اردیبهشت 1403
منقضی شد
آگهی مزایده روغن کار کرده در تاریخ 1403/02/25 منقضی گردید.

به اطلاع می‌رساند شرکت لوله‌سازی ماهشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، در نظر دارد نسبت به فروش روغن کارکرده با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید:

۱- روغن هیدرولیک HLP۴۶ به مقدار حدود ۰۰۰، ۳۰ لیتر.

۲- زمان تحویل: پس از تعیین برنده، پارت اول به مقدار حدودی ۰۰۰، ۲۰ لیتر ظرف مدت یک هفته در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و زمان تحویل پارت دوم به مقدار حدودی ۰۰۰، ۱۰ لیتر یک ماه پس از تحویل پارت اول می‌باشد.

۳- فروش به صورت وزنی می‌باشد. لذا قیمت به صورت هر کیلو ارایه گردد.

۴- تخلیه روغن، تهیه بشکه، حمل و خروج از منطقه ویژه با رعایت مسائل زیست محیطی و مورد تأیید واحد HSE از کارخانه به عهده خریدار می‌باشد.

۵- زمان بازدید تا پایان وقت اداری ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ پس از تأیید واریز و تضمین شرکت در مزایده، با هماهنگی قبلی می‌باشد.

۶- تضمین شرکت درفرآیند اجرای کار، مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰۰ (سیصد میلیون) ریال می‌باشد.

۷- شماره حساب ذیل جهت واریز سپرده معرفی می‌گردد:

شماره حساب: ۹۲۴۳۷۰۶۵۵۵

شماره شبا: IR۸۰ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۹۲۴۳ ۷۰۶۵ ۵۵

کد شعبه: ۹۶۷۲۷

شماره شهاب: ۲۰۰۰۰۱۰۱۰۲۴۶۲۳۰۹

بانک ملت شعبه بازار یزد

به نام شرکت لوله‌سازی ماهشهر

۸- مبلغ سپرده یک هفته بعد از اتمام حمل با رعایت موارد مندرج در بند ۴ آزاد می‌گردد.

۹- آخرین زمان ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ می‌باشد.

۱۰- تحویل پاکات پیشنهاد قیمت از طریق ارائه به دفتر مرکزی شرکت لوله‌سازی ماهشهر به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸۵، گروه صنعتی سدید، طبقه دوم، واحد خرید و تدارکات و یا‌ ایمیل bayat@sadid.ir می‌باشد.

۱۱-در صورت تمایل به دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر و همچنین هماهنگی جهت بازدید، با شماره تماس ۵۹-۲۲۲۶۹۹۵۷-۰۲۱ و آدرس‌ایمیل bayat@sadid.ir در ارتباط باشید.