منوی سایت

دامنه تولید محصول

category دسته بندی: توانمندی ها / دامنه تولید محصول category 06 بهمن 1402
دامنه تولید محصول

تولید لوله های فولادی برای استفاده در سرویس های ترش و شیرین بصورت درز جوش طولی (LSAW)  به روش JCOE  از قطر 24 الی 56 اینج تا ضحامت 35/5 میلی متر  و تا گرید X80 مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای جهانی و کشوری