منوی سایت

آزمایشگاه

category دسته بندی: توانمندی ها / آزمایشگاه category 06 بهمن 1402
آزمایشگاه


شرکت لوله سازی ماهشهر دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های کشور بوده که آزمایشگاه مذکور در سال 1389 توسط شرکت اشتاینر آلمان و با نظارت شرکت سالزگیتر آلمان در محل کارخانه این شرکت تاسیس گردیده است.
آزمایشگاه این شرکت، دارای تجهیزات به روز جهت انجام کلیه آزمون های مرتبط با لوله های تولیدی مطابق با استانداردهای روز دنیا و کشور از قبیل APL5L، NACE، DNV،IPS، IGS و ... بوده که با اخذ گواهینامه 
 INSO-ISO/IEC 17025، به عنوان یک آزمایشگاه مرجع در کشور، علاوه بر انجام آزمون های داخلی، به سایر مشتریان و ذینفعان نیز خدمات آزمایشگاهی ارایه می نماید.

کلیه آزمون های مرتبط با آنالیز شیمیایی و متالوگرافی، خواص مکانیکی شامل تست های کشش تا 150 تن، ضربه تا 450 ژول، سختی سنجی، کوانتومتری، خمش تا 30 تن، سقوط آزاد وزنه تا 35،000 ژول، MT و رادیوگرافی به همراه تست های خوردگی HIC و SSCC مطابق با روش ها و استانداردهای روز دنیا در این آزمایشگاه مرجع کشور و مورد تایید کارفرمایان و ذینفعان به انجام می رسد.