منوی سایت

اهداف دپارتمان ایمنی، بهداشت و محیط زیست: (HSE)

category دسته بندی: توانمندی ها / HSE category 08 بهمن 1402
اهداف دپارتمان ایمنی، بهداشت و محیط زیست: (HSE)

اهداف دپارتمان ایمنی، بهداشت و محیط زیست: (HSE)


 • حفظ و ارتقای سطح سلامت كاركنان

 • كاهش درصد افراد مبتلا به بیماری ها و حوادث شغلی

 • رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی

 • پیشگیری از بروز حادثه برای افراد

 • پیشگیری از بروز آتش سوزی

 • پیشگیری و كنترل پیامد های نامطلوب زیست محیطی

 • بهینه سازی مصرف منابع و انرژی

 • پشتیبانی و تامین منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامه های زیست محیطی، 

 • توجه به رشد و ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان، 

 • تعهد به رعایت کلیه الزامات قانونی و سایر الزامات سیستم مدیریت محیط زیست، 

 • مشارکت فعال همه کارکنان در جهت کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی 

 • بخش جدایی ناپذیر از سیاست های سازمان می باشد.

هدف ما همواره، پیشگیری و کنترل پیامدهای نامطلوب زیست محیطی  و بهینه سازی مصرف منابع و انرژی می باشد.