منوی سایت

سوابق و رکوردهای تولید

category دسته بندی: درباره ما / سوابق و رکوردهای تولید category 07 بهمن 1402
سوابق و رکوردهای تولید


 ردیف

نام کارفرما

قطر و گرید لوله

طول (کیلومتر)

1

شرکت ترکمن گاز ترکمنستان

56"-X70M

196

2

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

56"-X70M

850

3

شرکت ملی گاز ایران

48"-X65M

85

4

شرکت ملی گاز ایران

48"-X70M

190

5

شرکت ملی گاز ایران

36"-X65M

68

6

شرکت ملی گاز ایران

56" & 48"-X70M

50

7

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

26"-X65MS

38

8

شرکت مهندسی و توسعه نفت

42"-X60MS

185

9

شرکت نفت و گاز پارس

32"-X65MS/MO

110

10

شرکت نفت و گاز پارس

32"-X52M

35

11

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

26"-X60M

110

12

شرکت پتروپارس

32"-X65MS/MO

120

13

شرکت سکاف (مهندسی و توسعه گاز)

36"- X65M

100

14

شرکت ایران ارتباط (شرکت مهندسی و توسعه نفت)

42"- X65M

85

15

سایر قراردادها

150

جمع کل

2,372