نتایج هجدهمین دوره معرفی شرکت های برتر ایران

نتایج هجدهمین دوره معرفی شرکت های برتر ایران
سازمان مدیریت صنعتی ایران
(۶ بهمن ۱۳۹۴)

طی برگزاری هجدهمین دوره همایش معرفی شرکت های برتر توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران، رتبه شرکت گروه صنعتی سدید و شرکت لوله سازی ماهشهر در گروه فلزات سنگین به شرح ذیل اعلام گردید:

0132 02
0132 03

Login