توانمندی های مهندسی

اهم توانمندی های واحد مهندسی عبارتند از:
۱- بهینه سازی خط تولید
۲- آماده سازی خط تولید به منظور تولید لوله با قطرهای مختلف: از آنجاییکه تولید هر قطر لوله نیازمند انجام تنظیمات فرایندی مختص خود می باشد، این تنظیمات توسط واحد فنی و مهندسی محاسبه گردیده و در اختیار واحد تولید قرار می گیرد

۳- طراحی و ساخت قطعات یدکی مورد نیاز خط  تولید
۴- طراحی و ترسیم نقشه های ساخت
۵- بکار گیری نرم افزارهای مرتبط:
   * نرم افزارهای طراحی ( catia , solidworks, …)
   * نرم افزارهای تحلیلی  (ansys, …  abaqus,)
   * نرم افزارهای الکتریکال (c++ , …)
۶- ایجاد و استقرار سیستم ها و مکانیزم های پیشرفته در حوزه نگهداری و تعمیرات

Login