آگهی مزایده فروش ضایعات

شرکت لوله سازی ماهشهر در نظر دارد ضایعات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند تا تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ از طریق تماس با شماره تلفن ۰۶۱۵۲۱۱۴۴۰۴ داخلی ۲۶۸ (واحد تدارکات کارخانه)، یا ۰۲۱۲۲۲۶۹۹۷۷ (دفتر مرکزی - واحد فروش) و یا مراجعه به وب سایت www.mpm.ir نسبت به دریافت اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند.

ادامه مطلب

Login