بیانیه ماموریت

شرکت لوله سازی ماهشهر در راستای تامین نیاز کشور به لوله های قطورفولادی ۲۴ الی ۵۶ اینچ (ترش و شیریـن) که به طور عمـده درخطوط انتقـال گاز ، نفـت و پتروشیمـی مورد استفاده قرار می گیرد، ایجاد شده است.

شرکت لوله سازی ماهشهر یکی از معدود شرکت های لوله ساز در منطقه خاورمیانه است که می تواند لوله های مناسب جهت انتقال سیال ترش را تولید نماید.

این مجموعه که  در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و در مجاورت بندر تجاری امام خمینی و خطوط راه آهن استقرار یافته ، با بکارگیری فن آوری نوین تولید دارای حضوری فعال در بازارهای داخلی و بین المللی است.

کارآمدی سیستم ها و انعطاف پذیری تولید، شرکت را قادر ساخته است تا با تولید لوله های قطور فولادی و با ضخامت بالا رضایت مشتریان خود را  فراهم آورده و با ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و توسعه نیروی کار بومی و توجه به استانداردهای زیست محیطی نقشی اساسی در توسعه ملی و منطقه ای ایفاء نماید.

شرکت لوله سازی ماهشهر با اجرای برنامه های انگیزشی و تامین سلامت روحی و جسمی نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکت در نظر دارد تا روندی پایدار در رشد سودآوری و ارزش آفرینی مجموعه ایجاد کرده و بدین ترتیب انتظارات ذینفعان و به ویژه سهامداران را برآورده سازد.

Login