سیستم کنترل و ردیابی مواد ومحصولات

واحد کنترل کیفیت شرکت لوله سازی ماهشهر به منظور کنترل و ردیابی مواد و محصولات در خط تولید اقدام به برقراری سیستم ردیابی تولید لوله نموده است تا بر اساس خواسته مشتری به ارایه اطلاعات در ایستگاه های مختلف خط تولید ، تست های مخرب و غیر مخرب انجام شده بر محصول و نیز پیگیری محصول بپردازد.

Login