بازرسی مواد و محصولات

بخش بازرسی مواد و محصولات واحد کنترل کیفیت برای کسب اطمینان از سلامت محصول و صادر نمودن گواهی کیفیت برای ترخیص آن مراحل مختلف بازرسی را با کنترل های دقیق و مطابق با معیارهای استاندارد و خواسته مشتریان بر محصول اعمال می نماید.

در ابتدا بازرسی هنگام ساخت ورق و مواد جوشکاری، در کارخانه سازنده داخل یا خارج از کشور با حضور بازرسان شرکت لوله سازی ماهشهر یا بازرس شخص ثالث انجام می گیرد و سپس هنگام ورود مواد اولیه به شرکت از نظر چشمی ، ابعادی و آزمایشگاهی بررسی های لازم با مشخصات فنی و دستورات استاندارد انجام و در صورت مشاهده عدم مغایرت مجوز تولید در کارخانه لوله سازی صادر می گردد.

Login