استانداردهای مورد کاربرد

شرکت لوله سازی ماهشهر با عنایت به توانمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری خود،توانائی تولید لوله های مناسب صنایع نقت، گاز، پتروشیمی، آب و ... را بر اساس استانداردهای روز دنیا به ترتیب:

۱. استانداردهای اولیه که شامل: (ISO 3183: API SPC. 5L 2007  ,IPS-M-PI-190(2)  ,IGS-M-PL-001-2(0
۲. تستهای آزمایشگاهی لوله های گاز ترش NACE TM0177,NACE TM0284
۳. نمونه برداری تستهای آزمایشگاهای ASTM-A370
۴. AWWA C200

و یا دیگر استانداردهای مشتری را دارا می باشد.

Login