آزمایشات متالوگرافی

آزمایش متالوگرافی  (Metallography Test)

آزمایش متالوگرافی (Metallography Test)

تجهیزات مورد استفاده:دو دستگاه پالیشر دو دیسكه ساخت ایران، دو عدد دستگاه سنمباده زنی دو دیسكه ساخت ایران، یک عدد دستگاه مانت گرم و یک دستگاه میكروسكوپ با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر (Meiji – Ml7000) ساخت كشور ژاپن
تست متالوگرافی به دو روش ماكرو گرافی و میكرو گرافی بر روی قطعات جوش و فلز پایه انجام می شود:
۱. در روش میكروگرافی ریز ساختار نمونه (تعیین اندازه دانه مرزدانه نوع عملیات حرارتی و فازهای موجود) مورد بررسی قرار می گیرد.
۲. در روش ماكرو گرافی میزان نفوذ جوش داخل و خارج در یكدیگر میزان انحراف جوش مورد بررسی قرار می گیرد.
آزمایش مش سنجی (Particle Size Measurement)

آزمایش مش سنجی (Particle Size Measurement)

تجهیزات مورد استفاده: یک دستگاه سیستم تست مش سنجی ساخت ایران
جهت انداره گیری اندازه دانه پودر جوشكاری و همچنین تعیین درصد تجمع پودر برروی الك هایی با مش مختلف، انجام می شود.

Login