پروژه های انجام شده

هدف:
دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی ساخت ابزارآلات فرمینگ با توجه به نیاز شرکت در زمان اعمال تحریم های اتحادیه اروپا (سال 1386) و عدم حمایت شرکت SMS MIR آلمان در تامین ابزارآلات مربوطه.
نام پروژهدستگاه
ساخت سنبه های Upper Tools 3 Crimping
تعمیر و بازسازی جك هیدرولیك اصلی دستگاه P.F.P
ساخت سنبه های فرمینگ P.F.P
ساخت قطعات Tilting , Slab Slider P.F.P
PU Coating of Rollers & Pipe Turnings Tack Welding
تحلیل و بررسی علت شكست سگمنت ها در مدت زمان كوتاه Expander
بررسی علل ریشه ای به وجود آورنده و Out Of Straightness در لوله ها در زمان فرمینگ در دستگاه اكسپندر رفع عیب Expander
تعمیر قطعات اصلی (ماشینكاری Wedge و Wedge Spacer)، ساخت قطعات و راه اندازی مجدد مجموعه Expander
ساخت چهار مجموعه قطعات Segment 56” & Spacer Plate Expander
طراحی و ساخت ابزارآلات Filling & Venting لازم برای تولید لوله قطر 32” Hydro Test Machine
ساخت شیر Straight Valve Hydro Test Machine
ساخت جك كالسكه حمل لوله Pipe Carriage
ساخت مجموعه های چرخ و هزار خاری كالسكه حمل لوله Pipe Carriage
تعمیر، ساخت قطعات اصلاح و بازسازی سیستم تست دراپ  Drop Weight
طراحی و ساخت ابزارآلات Filling & Venting لازم برای تولید لوله قطر 36” Hydro Test Machine
طراحی و ساخت ابزارآلات لازم برای تولید لوله قطر 36” با استفاده از كلگی قطر 30” to 34”(ضخامت دوم) Expander
طراحی و ساخت سگمنت های 30” Expander
طراحی و ساخت vent valve دستگاه هیدروتست Hydro Test Machine
طراحی و ساخت ابزارآلات Filling & Venting لازم برای تولید لوله قطر 30” Hydro Test Machine
ساخت قطعات برنزی T-SLIDE Expander
ساخت بوش های راهنما Graphite Bush Expander
طراحی و ساخت ابزارآلات لازم برای تولید لوله قطر 36” با استفاده از كلگی قطر 30” to 34” Expander
ساخت قطعات Oil Divider Expander
آنالیز، طراحی، تهیه نقشه های ساخت ساخت كلگی قطر 36” to 46” و شناسایی پیمانكار اصلح جهت توسعه همکاری Expander
ساختDown Gripper Expander

 

Login