شرکت
لوله‌سازی
مــاهشهر

Mahshahr Pipe Mill Co.

مقام:
Chief Information Officer
آدرس:
1 Infinite Loop
Cupertino
California
95014
USA
تلفن:
1-212-555555-1
نمابر:
1-212-555555-2
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
لوگو لوله سازی ماهشهر

تماس سریع

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خ میرداماد، بین پمپ بنزین و شمس تبریزی، پ۱۸۵، گروه صنعتی سدید
تلفن: ۲۲۲۶۹۹۷۷ ۲۱ ۹۸+
کد پستی: ۱۹۶۸۶۴۵۳۶۱
پست الکترونیک: info [at] mpm [dot] ir

Login