شرکت
لوله‌سازی
مــاهشهر

Mahshahr Pipe Mill Co.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

ادامه مطلب

۱. براره برداری لبه ورق
۲. خم کاری لبه های ورق
۳. فرم دهی ورق
۴. جوش Tack
۵. جوش داخلی
۶. جوش خارجی
۷. سنگزنی دو سر لوله
۸. اولین اولتراسونیک ناحیه جوش
۹. اولین اشعه ایکس خط جوش
۱۰. عملیات اکسپند لوله
۱۱. عملیات هیدروتست
۱۲. پخ زنی دو سر لوله
۱۳. آزمایش مگنت و اولتراسونیک دو سر لوله
۱۴. اولتراسونیک نهایی خط جوش
۱۵. اشعه ایکس نهایی خط جوش
۱۶. بازرسی نهایی لوله